we

we
-
work
together

-
design build

Για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το όραμά σας και να καταστήσουμε τη διαδικασία λιγότερο σύνθετη και δύσκολη, στην alphadelta constructions έχουμε υιοθετήσει ένα ευέλικτο μοντέλο συνεργασίας, τη μέθοδο design & build: Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα στάδια του έργου σας, από την αρχική ιδέα μέχρι την παράδοση. Τα έργα design & build ολοκληρώνονται ταχύτερα σε σχέση με αυτά που εκτελούνται στη βάση ξεχωριστών εργολαβιών. Οι προκλήσεις της ανάπτυξης ακινήτων και των κατασκευαστικών επενδύσεων στην Ελλάδα ευνοεί αυτή την προσέγγιση, δεδομένου ότι επιτρέπει στον πελάτη να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρία, την τεχνική εξειδίκευση, το know-how και το δίκτυο συνεργατών του κατασκευαστή design & build για να αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε είδους πρόκληση. Επιπλέον, τα έργα design & build έχουν χαμηλότερο συνολικό κόστος, ενώ απλοποιούν τα πράγματα για τον ιδιοκτήτη του έργου, αφού υπάρχει μόνο ένα συμβόλαιο που καλύπτει τα πάντα και ένα συνεργάτης υπεύθυνος για όλα, η εταιρεία design & build που αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη. Αυτή η εξορθολογισμένη προσέγγιση έχει πολλά να προσφέρει, ιδίως σε πελάτες μη εξοικειωμένους με τον κόσμο των κατασκευών.
Τα κατασκευαστικά έργα «με το κλειδί στο χέρι» συνοδεύονται επίσης από ισχυρότατες εγγυήσεις σε όλα τα επίπεδα.

Εγγυόμαστε εντιμότητα και ευθύτητα στη συνεργασία μας.

 

Προετοιμάζουμε τις απαραίτητες μελέτες και χρονοδιαγράμματα και διασφαλίζουμε ότι θα τηρηθούν.

 

Παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και συμβάλλουμε στην εξέλιξη του έργου. Μπορούμε επίσης να εκπονήσουμε μελέτη σκοπιμότητας και άλλες οικονομοτεχνικές μελέτες, να βρούμε κατάλληλο χώρο για το έργο ή και να εξασφαλίσουμε κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

 

Η επιλογή του πλήρους πακέτου υπηρεσιών απαλλάσσει τον κύριο του έργου από διαχειριστικά και γραφειοκρατικά βάρη, ενώ διατηρεί απόλυτο έλεγχο και λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις παραμένοντας ενήμερος για κάθε πτυχή του έργου.

Ένας υπεύθυνος από πλευράς μας θα ενημερώνει και θα έχει υπόψη του όλα τα ζητήματα, καθιστώντας εύκολη και άμεση τη μεταξύ μας επικοινωνία.

 

Εγγυημένο κόστος και χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Ταχύτητα ολοκλήρωσης και δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών και τροποποιήσεων σε οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς δυσανάλογες επιπτώσεις ως προς το κόστος και το χρόνο παράδοσης. Οι εργασίες κατασκευής είναι δυνατόν να προχωρούν παράλληλα με τη σχεδίαση.

 

Συνεχείς και λεπτομερειακοί ποιοτικοί έλεγχοι. Επισκέψεις επιθεώρησης για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων μετά την παράδοση.

 

Για έργα «με το κλειδί στο χέρι», προσφέρουμε εγγυήσεις για τα υλικά και τον εξοπλισμό πέρα από αυτές των κατασκευαστών και προμηθευτών.

we
-
work
together

-
construction management

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμη η προσέγγιση cost + fee: Κατ’ αυτόν τον τρόπο η alphadelta constructions αναλαμβάνει την εκτέλεση των μελετών, την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ενώ αμείβεται με ένα προσυμφωνημένο ποσοστό (%) επί του κόστους του έργου (cost+fee). Με αυτό τον τρόπο δίδεται η μεγαλύτερη ευελιξία στον πελάτη.

Προτού ξεκινήσουμε την κάθε εργασία θα πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς για τη συγκέντρωση τεχνοοικονομικών προσφορών, οι οποίες συγκρίνονται και δίδεται πρόταση για επιλογή υλικών και υπεργολάβων. Συντάσσονται ιδιωτικά συμφωνητικά για τις μεγάλες προμήθειες υλικών και για τους υπεργολάβους κατασκευής και σε κάθε περίπτωση παρέχονται τεχνικές συμβουλές στον πελάτη για την επιλογή της βέλτιστης λύσης. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους,

οι μηχανικοί της alphadelta constructions πραγματοποιούν τμηματικές και συνολικές επιμετρήσεις του έργου και παραδίδουν ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στον πελάτη σε μορφή προγράμματος πληρωμών.

Συγκεντρώνουν τα στοιχεία των εργαζομένων των μη στεγασμένων επαγγελμάτων και συντάσσουν τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), οι οποίες παραδίδονται στον πελάτη έτοιμες προς κατάθεση στο ΙΚΑ.  Με αυτό τον τρόπο συνεργασίας ο πελάτης απολαμβάνει απευθείας όλες τις εκπτώσεις που λαμβάνει η ίδια η alphadelta constructions από την αγορά ως κατασκευάστρια. Ο πελάτης με τη σειρά του αναλαμβάνει τις πληρωμές όλων των επιμέρους υπηρεσιών και υλικών με τον τρόπο που αυτός θα συμφωνήσει κατά περίπτωση. Η αμοιβή της alphadelta constructions ορίζεται ως ποσοστό επί του καθαρού εργοταξιακού κόστους και αποδίδεται τμηματικά ανάλογα με την πορεία του έργου, σε κάθε ανακεφαλαιωτικό λογαριασμό.

Προσφέρουμε τις γνώσεις μας γύρω από την αγορά, την εξειδίκευση και τις διαχειριστικές μας ικανότητες, καθοδηγώντας τον πελάτη στις καλύτερες λύσεις.

 

Τηρούμε υψηλά στάνταρντ στην επιλογή υπεργολάβων και άλλων εξωτερικών συνεργατών.

we
-
work
together

-
cooperation is key

Στην alphadelta constructions θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και προσιτοί σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την εταιρεία μας.
Θα αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο συζητώντας μαζί σας, βοηθώντας σας να αποκρυσταλλώσετε το όραμά σας και να του δώσετε σάρκα και οστά. Από την πρώτη επαφή, ένας έμπειρος και καταρτισμένος μηχανικός θα αναλάβει την μεταξύ μας επικοινωνία και θα σας καθοδηγεί σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

  1. Θα πραγματοποιήσουμε μια προκαταρκτική συνάντηση για να συγκεντρώσουμε στοιχεία και πληροφορίες γύρω από τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.
  2. Αφού μελετήσουμε αυτά προσεκτικά, θα σας απαντήσουμε στέλνοντας ένα ερωτηματολόγιο/προκαταρκτική μελέτη με περαιτέρω ερωτήσεις, όπου και θασκιαγραφούνται οι αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια και τυχόν ζητήματα που ο πελάτης αγνοεί.
  3. Σε αυτό το σημείο μπορούμε επίσης να ετοιμάσουμε μια μελέτη σκοπιμότητας, να δώσουμε χονδρικές εκτιμήσεις κόστους και γενικά να βοηθήσουμε τον πελάτη να αναπτύξει και να συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους του.
  4. Στη συνέχεια θα πρέπει να παραλάβουμε από τον πελάτη όλα τα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν θα απαντήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε ζήτημα.
  1. Μόλις ο πελάτης κατασταλάξει στην επιθυμητή λύση θα συντάξουμε μια αρχική μελέτη, ένα χρονοδιάγραμμα και μια οικονομική προσφορά.
  2. Ο πελάτης εγκρίνει τα παραπάνω, και συντάσσεται συμβόλαιο. Η μελέτη και το χρονοδιάγραμμα μπορούν να αναθεωρηθούν βάσει των παρατηρήσεων του πελάτη έτσι ώστε να οριστικοποιηθούν.
  3. Η εταιρεία μας στη συνέχεια θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, και ενδεχομένως να κάνει σχετικές τροποποιήσεις στη μελέτη.
  4. Σειρά έχει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, βάσει του οποίου θα προχωρήσει η κατασκευή.
  5. Στη συνέχεια θα γίνει καταμερισμός των εργασιών. Σε αυτή το στάδιο αξιοποιούμε την εμπειρία μας και την άριστη γνώση της αγοράς για να επιλέξουμε τα ποιοτικότερα υλικά και τους καλύτερους υπεργολάβους, πάντα με στόχο την παροχή ποιοτικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Θα επιβλέπουμε όλες τις εργασίες πραγματοποιώντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον παραπάνω πολιτικό μηχανικός μας, ο οποίος θα έχει επίσης και το ρόλο του υπεύθυνου έργου (project manager) μέχρι την ολοκλήρωσή του.
  6. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα ετοιμάσουμε τα απαραίτητα έγγραφα παράδοσης/παραλαβής και θα επιλύσουμε τυχόν εναπομείνασες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες (π.χ. δικαιολογητικά για τη σύνδεση νέου κτίσματος με τα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης).

Η δουλειά μας, ωστόσο, δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση του έργου στον πελάτη: θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά από επισκέψεις όπου θα ελέγξουμε διεξοδικά την κατασκευή για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν άψογα και δεν υπάρχουν ατέλειες ή κακοτεχνίες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάτι θα προβούμε άμεσα επιδιορθώσεις ή αλλαγές μέχρι ο πελάτης να μείνει απολύτως ικανοποιημένος. Αν ο πελάτης το επιθυμεί, το συμβόλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και σύμβαση συντήρησης, με την οποία διασφαλίζεται η μακροζωία της κατασκευής.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα έργα design & build συνοδεύονται από δική μας εγγύηση δύο (2) επιπλέον ετών για όλα τα υλικά και τις συσκευές (εξαιρουμένων προβλημάτων λόγω φυσικής φθοράς).

Ανεξαρτήτως του τρόπου συνεργασίας, εμείς προσφέρουμε την απόλυτη δέσμευσή μας για την εκπλήρωση του οράματος σας, παρέχοντας σε κάθε βήμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της κατασκευής και την μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

-
contact

LOCATION

Πατησίων 81,
10434 , Αθήνα

VOICE

TEL
+30.210.5244478, +30.218.2183169

FAX
+30.210.5244496

FOLLOW US

ESPA_Banner