we

we
-
are

-
alphadelta constructions​

Η alphadelta constructions είναι τεχνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, αναλαμβάνοντας από μικρομεσαία έως και μεγάλα, σύνθετα έργα που αφορούν από έργα υποδομής έως ανακαινίσεις οικιών και ξενοδοχείων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 από τον Γεώργιο Ανδριανόπουλο και τον Κωνσταντίνο Δουρόπουλο, δύο πολιτικούς μηχανικούς με εικοσαετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο.

Μολονότι η alphadelta constructions είναι μια σχετικά νέα εταιρεία, ήδη επιδεικνύει εντυπωσιακές επιδόσεις έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς δεκάδες έργα τόσο για φορείς του δημοσίου όσο και για ιδιώτες. Βασιζόμενοι σε ένα διορατικό επιχειρηματικό προσανατολισμό κατορθώσαμε να αυξήσουμε σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μας κατά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που να κατατασσόμαστε στην ψηλότερη βαθμίδα αξιοπιστίας μεταξύ των τεχνικών εταιρειών στην Ελλάδα.

Έχοντας εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές δυνατότητες μας, επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και αυτή την στιγμή κατασκευάζει πολλά διαφορετικά έργα σε διάφορα σημεία της χώρας. Σκοπεύουμε επίσης να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στο εξωτερικό, προετοιμάζοντας στρατηγικές συνεργασίες και ερχόμενοι σε επαφές με ξένους επενδυτές.

we
-
are

-
our people

Η alphadelta constructions αναγνωρίζει ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι το ανθρώπινο δυναμικό της: για το λόγο αυτό απασχολούμε διακεκριμένους επαγγελματίες που προσφέρουν ανώτερη τεχνογνωσία στους τομείς εξειδίκευσής τους. Η εταιρεία διατηρεί επίσης ένα ευρύτατο δίκτυο υπεργολάβων και προμηθευτών που μας επιτρέπει να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις οποιουδήποτε κατασκευαστικού έργου.

Από τους τεχνίτες και τους επιστάτες, έως τους μηχανικούς, τους σχεδιαστές και τους αρχιτέκτονες μας, όλοι οι εργαζόμενοι μας έχουν ως αποστολή τους την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με την ευελιξία που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας.

we
-
are

-
our vision

Πάνω απ’ όλα η alphadelta constructions είναι μια εργολαβική εταιρεία: προσφέρουμε εργολαβικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή ενός έργου, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή ή ανακαίνιση.

Το όραμά μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε ποιοτικά κτίρια. Αυτό το όραμα μας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του ευέλικτου μοντέλου συνεργασίας design & build. Βάσει αυτού η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις πτυχές της σχεδίασης και της κατασκευής, έτσι αποδεσμεύεται ο κύριος του έργου από τις γραφειοκρατικές και διαχειριστικές υποχρεώσεις ενώ γίνεται εφικτός και ο αυστηρότερος έλεγχος του κόστους. Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τον πελάτη. Ταυτόχρονα προσφέρονται δυνατότητες για περισσότερες καινοτομίες στο παραδοτέο έργο.

Οι μηχανικοί μας και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας προσωπικά θα συζητήσουν με τον πελάτη προκειμένου να συνδιαμορφώσουν τις πλέον συμφέρουσες προτάσεις και να ορίσουν το εύρος των απαιτούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι απόλυτα εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του έργου. Η alphadelta constructions μπορεί να αγκαλιάσει και να εξελίξει τις ιδέες σας – μαζί θα αναπτύξουμε το αρχικό σας πλάνο και θα επιλέξουμε τις βέλτιστες λύσεις για κάθε ζήτημα που ενδέχεται να ανακύψει με τρόπο προορατικό και αποτελεσματικό.

Εκτός από τη σχεδίαση και την κατασκευή μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να βρείτε οικόπεδο, να λάβετε όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες και εγκρίσεις, ακόμη και να εξασφαλίσετε κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, ενώ θα σας παρέχουμε εξειδικευμένες και ειλικρινείς συμβουλές σε όλα τα θέματα.

Η alphadelta constructions είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων στην 4η τάξη (min: A1, A2, B, 1, 2,….6, 7: max) για τις κατηγορίες έργων: οδοποιία, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, υδραυλικά, στη 2η τάξη για την κατηγορία έργων: λιμενικά και στη 3η τάξη για τις κατηγορίες έργων: καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. Έχει επίσης πιστοποιηθεί από την DQS HELLAS, μέλους της Γερμανικής DQS Holding GmbH, με: ISO 9001 (2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 45001 (2018, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), ISO 27001 (2013, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών), ISO 26000 (2010, Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης),

ISO 39001 (2012, Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) και ISO 37001(2016, Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς).

Το 2014 η εταιρεία εγγράφηκε στους ειδικούς πίνακες του ΥΕΘΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων «NATO-ΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ».

Η alphadelta constructions λειτουργεί με σεβασμό για το περιβάλλον και επιδιώκει να κατασκευάζει κτίρια που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πλήρως εναρμονισμένα με το φυσικό τους περίγυρο. Ως υψηλότερο επίτευγμά μας θεωρούμε την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, κάτι που φρονούμε ότι μπορεί να κατακτηθεί μόνο μέσα από την απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

we
-
are

-
projects

Η εταιρεία έχει παραδώσει επιτυχώς δεκάδες έργα διαφόρων ειδών. Η ευρύτατη εμπειρία και εξειδίκευσή μας τεκμηριώνεται μέσα από ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό αντιπροσωπευτικών έργων, όπως:

we
-
are

-
owners

Ο Γεώργιος Ανδριανόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της alphadelta constructions, είναι ένα βραβευμένο στέλεχος με περισσότερες απο δύο δεκαετίες εμπειρίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Δημιούργησε την alphadelta constructions έχοντας πρώτα εργαστεί στις κορυφαίες κατασκευαστικές της Ελλάδας όπου διάνυσε όλα τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας: υπεύθυνος εργοταξίου, διευθυντής έργου, τεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος. Έχει αποκομίσει σφαιρική και έμπρακτη πείρα πάνω σε όλες τις παραμέτρους απαιτητικών και σύνθετων έργων, εξασφαλίζοντας παντού κορυφαία αποτελέσματα.

Ο Κωνσταντίνος Δουρόπουλος, αντιπρόεδρος ΔΣ και επιχειρησιακός διευθυντής της alphadelta constructions, είναι ένας καταξιωμένος πολιτικός μηχανικός με εντυπωσιακή σταδιοδρομία στον κλάδο. Ειδικεύεται στην κατασκευή μεγάλων κτιρίων γραφείων και οικιών. Συνολικά, έχει κατασκευάσει περισσότερα από 120.000 τ.μ. κτιρίων ειδικών απαιτήσεων.
Στην μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους έχουν εμπλακεί άμεσα σε έργα συνολικής αξίας άνω των €200.000.000.

Μολονότι η εταιρεία μας γρήγορα ήρθε αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση που έπληξε τον κατασκευαστικό κλάδο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε τη δυναμική μας και βρισκόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η προσήλωσή μας στην ποιότητα μας επέτρεψε να ευημερούμε σε δύσκολες εποχές και μας δίνει πίστη για ισχυρότερη ανάπτυξη στο μέλλον.

we
-
are

-
trust you can build on

Η alphadelta constructions μπορεί να ικανοποιήσει κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη, συνεργαζόμενη στενά με τον πελάτη για να κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, έτσι ώστε να προτείνει αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και ποιοτικά ανώτερες λύσεις και ιδέες για κάθε πρόκληση. Αγαπούμε τη δουλειά μας, έχουμε πάθος για τις κατασκευές και παρακολουθούμε από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες για να προσφέρουμε στους πελάτες ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά: φρέσκες ιδέες, ανώτερες τεχνικές και υλικά, δίνοντας καινοτόμες ή και εξατομικευμένες λύσεις. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι καίριας σημασίας σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο.

Η alphadelta constructions εγγυάται:

  • Δέσμευση για την πραγματοποίηση των στόχων σας, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου.
  • Συνολικά χαμηλότερο κόστος, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές για μεμονωμένες     υπηρεσίες.
  • Δυνατότητα fast-track με αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών.
  • Επαγγελματισμό και ακεραιότητα σε όλες τις συναλλαγές μας.
  • Προσήλωση στην ποιότητα ως εχέγγυο για την επιτυχία οποιασδήποτε επένδυσης.

-
contact

LOCATION

Πατησίων 81,
10434 , Αθήνα

VOICE

TEL
+30.210.5244478, +30.218.2183169

FAX
+30.210.5244496

FOLLOW US

ESPA_Banner